Gặp gỡ với Suzanne

Là một thương gia và phụ huynh, Sue là người luôn thân thiện với doanh thương và gia đình. Sue tin tưởng rằng địa hạt Dân Biểu Liên Bang 48 cần phải có một lãnh đạo làm việc với mọi người để giải quyết các vấn đề và tìm những giải pháp tốt đẹp, thay vì lựa chọn sự ngăn trở để hơn thua. Sue hứa sẽ làm việc không mệt mõi để:

  • Hồi sinh thành phần trung lưu,
  • Bênh vực phụ nữ và gia đình,
  • Bảo đảm một nền giáo dục tốt đẹp cho mọi người,
  • Mang lại tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo đến với Washington DC và Quận Cam, và
  • Hướng về tương lai.

Tiến Sĩ Suzanne Joyce Savary  là cựu Giáo Sư  về  Quản Lý và Thông Tin trường Kinh Doanh Marshall, thuộc viện đại học University of Southern California. Bà là Tổng Giám Ðốc công ty do bà thành lập Management Consulting Firm, chuyên về hồi sinh các công ty đang bị tê liệt về sự thay đổi. Sue là Sáng Lập Viên và Chủ Tịch Hội Dân Chủ Phụ Nữ thành phố Newport Beach, được Hội Ðồng Thành Phố chọn là thành viên của Ủy Ban Ðặc Quyền về Biển, và đã tổ chức Liên Minh Phụ Nữ Quận Cam để bảo về quyền phụ nữ từ sự hăm dọa qua việc xác nhập giữa hai bệnh viện Hoag và St. Josephs. Sue đã phục vụ lâu năm trong cộng đồng qua vai trò thành viên Ban Quản Trị của các tổ chức thiện nguyện.


get updates